bng ? tr?c ti?p ngo?i h?ng anh h?m nay-bng ? t? s? http://tubepgodephanoi.com Người bạn đồng hành cùng nhà đầu tư Mon, 05 Sep 2022 04:06:12 +0000 vi hourly 1 http://wordpress.org/?v=5.7.2 bng ? tr?c ti?p ngo?i h?ng anh h?m nay-bng ? t? s? http://tubepgodephanoi.com/cbtt-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-cua-chung-quyen-kis-20/ Mon, 05 Sep 2022 04:06:12 +0000 http://tubepgodephanoi.com/?p=253769 THÔNG BÁO CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng đ?thực hiện quyền của chứng quyền KIS Kính gửi: Quý khách hàng, Công ty C?phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin v?ngày đăng ký cuối cùng của chứng quyền CHPG2202, CMSN2201, CSTB2201, CHDB2201, CVNM2201, CVIC2201, CVHM2201. Thông báo...

The post CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng đ?thực hiện quyền của chứng quyền KIS appeared first on Công ty c?phần chứng khoán KIS Việt Nam.

]]>
bng ? tr?c ti?p ngo?i h?ng anh h?m nay-bng ? t? s? http://tubepgodephanoi.com/cbtt-ngay-dang-ky-cuoi-cung-de-thuc-hien-quyen-cua-chung-quyen-kis-19/ Mon, 05 Sep 2022 04:02:23 +0000 http://tubepgodephanoi.com/?p=253763 THÔNG BÁO CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng đ?thực hiện quyền của chứng quyền KIS Kính gửi: Quý khách hàng, Công ty C?phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin v?ngày đăng ký cuối cùng của chứng quyền CNVL2204, CKDH2206, CVJC2202, CPDR2203 Thông báo v?ngày đăng...

The post CBTT: Ngày đăng ký cuối cùng đ?thực hiện quyền của chứng quyền KIS appeared first on Công ty c?phần chứng khoán KIS Việt Nam.

]]>
bng ? tr?c ti?p ngo?i h?ng anh h?m nay-bng ? t? s? http://tubepgodephanoi.com/cbtt-quyet-dinh-chap-thuan-niem-yet-lan-dau-11/ Mon, 05 Sep 2022 01:50:57 +0000 http://tubepgodephanoi.com/?p=253665 THÔNG BÁO CBTT ?Quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu Kính gửi: Quý khách hàng, Ngày 31/08/2022, SGDCK TPHCM ra quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu Chứng quyền có bảo đảm. Ngày giao dịch đầu tiên của 24 mã chứng quyền mới là 06/09/2022. Tên CW Mã CW Mã CKCS S?..

The post CBTT ?Quyết định chấp thuận niêm yết lần đầu appeared first on Công ty c?phần chứng khoán KIS Việt Nam.

]]>
bng ? tr?c ti?p ngo?i h?ng anh h?m nay-bng ? t? s? http://tubepgodephanoi.com/thong-bao-v-v-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-lan-1-nam-2022/ Wed, 31 Aug 2022 08:33:28 +0000 http://tubepgodephanoi.com/?p=253623 THÔNG BÁO V/v T?chức Đại hội đồng c?đông bất thường lần 1 năm 2022 Kính gửi: Quý Khách hàng Công ty C?phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng lời cảm ơn chân thành vì s?ủng h?của Quý khách đối với các dịch v?của Công...

The post Thông báo V/v T?chức Đại hội đồng c?đông bất thường lần 1 năm 2022 appeared first on Công ty c?phần chứng khoán KIS Việt Nam.

]]>
bng ? tr?c ti?p ngo?i h?ng anh h?m nay-bng ? t? s? http://tubepgodephanoi.com/thong-bao-v-v-danh-sach-giao-dich-ky-quy-tai-kis-duoc-ap-dung-tu-ngay-30-08-2022/ Tue, 30 Aug 2022 01:26:07 +0000 http://tubepgodephanoi.com/?p=253387 THÔNG BÁO V/v Danh Sách Giao Dịch Ký Qu?tại KIS được áp dụng t?ngày 30/08/2022 Kính gửi: Quý Khách hàng Công ty C?phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng lời cảm ơn chân thành vì s?ủng h?của Quý khách đối với các dịch v?của...

The post Thông báo V/v Danh Sách Giao Dịch Ký Qu?tại KIS được áp dụng t?ngày 30/08/2022 appeared first on Công ty c?phần chứng khoán KIS Việt Nam.

]]>
bng ? tr?c ti?p ngo?i h?ng anh h?m nay-bng ? t? s? http://tubepgodephanoi.com/vsd-dieu-chinh-thoi-gian-thanh-toan/ Fri, 26 Aug 2022 07:53:21 +0000 http://tubepgodephanoi.com/?p=253219 THÔNG BÁO V/v: VSD điều chỉnh thời gian thanh toán chứng khoán  Kính gửi: Quý Khách hàng   Công ty C?phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng lời cảm ơn chân thành vì s?ủng h?của Quý khách đối với các dịch v?của Công ty chúng tôi...

The post Thông báo VSD điều chỉnh thời gian thanh toán chứng khoán  appeared first on Công ty c?phần chứng khoán KIS Việt Nam.

]]>
bng ? tr?c ti?p ngo?i h?ng anh h?m nay-bng ? t? s? http://tubepgodephanoi.com/thong-bao-nghi-le-2-9-2022/ Thu, 25 Aug 2022 03:16:45 +0000 http://tubepgodephanoi.com/?p=253165 THÔNG BÁO V/v: Ngh?l?Quốc khánh 2/9/2022 Kính gửi Quý khách hàng, CÔNG TY C?PHẦN CHỨNG KHOÁN KIS VIỆT NAM xin gửi lời cảm ơn tới Quý khách hàng vì đã đồng hành cùng KIS trong thời gian qua. Chúng tôi xin thông báo lịch ngh?l?Quốc Khánh 2/9/2022 như sau:  Ngày...

The post k?t qu? t? s? bng ?:THÔNG BÁO NGH?L?2.9.2022 appeared first on Công ty c?phần chứng khoán KIS Việt Nam.

]]>
bng ? tr?c ti?p ngo?i h?ng anh h?m nay-bng ? t? s? http://tubepgodephanoi.com/cbtt-v-v-dieu-chinh-thong-tin-chung-quyen-co-chung-khoan-co-so-mbb-2/ Mon, 22 Aug 2022 02:17:49 +0000 http://tubepgodephanoi.com/?p=252995 THÔNG BÁO CBTT V/v: Điều chỉnh thông tin chứng quyền có chứng khoán cơ s?MBB Kính gửi: Quý khách hàng, Công ty C?phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin v?việc điều chỉnh chứng quyền có chứng khoán cơ s?MBB. Lý do điều chỉnh: Ngân hàng...

The post CBTT V/v: Điều chỉnh thông tin chứng quyền có chứng khoán cơ s?MBB appeared first on Công ty c?phần chứng khoán KIS Việt Nam.

]]>
bng ? tr?c ti?p ngo?i h?ng anh h?m nay-bng ? t? s? http://tubepgodephanoi.com/thong-bao-v-v-danh-sach-giao-dich-ky-quy-tai-kis-duoc-ap-dung-tu-ngay-22-08-2022/ Mon, 22 Aug 2022 02:08:54 +0000 http://tubepgodephanoi.com/?p=252989 THÔNG BÁO V/v Danh Sách Giao Dịch Ký Qu?tại KIS được áp dụng t?ngày 22/08/2022 Kính gửi: Quý Khách hàng Công ty C?phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng lời cảm ơn chân thành vì s?ủng h?của Quý khách đối với các dịch v?của...

The post Thông báo V/v Danh Sách Giao Dịch Ký Qu?tại KIS được áp dụng t?ngày 22/08/2022 appeared first on Công ty c?phần chứng khoán KIS Việt Nam.

]]>