Monthly Archive:: April 2019

Khái niệm công nghệ hướng đích

Cùng với sự phát triển của công nghệ, các phương pháp chữa trị bệnh cũng được tối ưu hóa. Có thể kể đến phương pháp “công nghệ hướng đích” trong số đó. Nên hiểu thế nào …