Những hạn chế của báo chí Việt trong việc phòng chống tham nhũng

Có thể nói, báo chí Việt Nam chưa thuộc về phía xã hội như ở nhiều nước, mà chủ yếu thuộc khu vực công. Do đó, với các ràng buộc về trách nhiệm bảo vệ khu vực công là khu vực có nhiều nguy cơ tham nhũng nhất, báo chí khó có thể đứng ở vị trí khách quan, độc lập để phản biện theo đúng nghĩa đối với các hành vi vi phạm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc khu vực này.

Truyền thông Việt chưa đủ khách quan khi nói về tham nhũng

Ngày nay, vẫn còn tồn tại hiện tượng các cơ quan truyền thông phản ánh chưa khách quan, chính xác, thậm chí sai lệch so với bản chất vụ việc, hoặc phản ánh chắp vá, thiếu hệ thống vụ việc kdlc tham nhũng.

Thay vì chỉ dừng ở việc đưa tin, phản ánh khách quan, một số bài viết đưa ra những nhận định, bình luận, phán quyết vượt quá thẩm quyền của báo chí. Việc này xuất phát từ nhiều nguyên nhân; trong đó, có trường hợp do phóng viên hạn chế về năng lực, hoặc do có động cơ cá nhân, hoặc do hiện tượng cạnh tranh, câu khách giữa các cơ quan truyền thông.

Trong đội ngũ các nhà báo – phóng viên cũng tồn tại một thiểu số có hành vi sai phạm như tống tiền doanh nghiệp, nhận tiền để đưa tin sai lệch.

Tâm lý e ngại trong việc phản ánh tham nhũng

Về phần mình, nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân còn tâm lý e ngại, hoặc cố tình tránh tiết lộ thông tin liên quan đến tham nhũng cho các cơ quan truyền thông, do sợ bị trả thù, trù dập, hoặc lo sợ các thông tin về tham nhũng của đơn vị mình sẽ ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo và cơ quan. Thực tế này khiến phóng viên gặp nhiều khó khăn để có được những thông tin chân thực, đầy đủ về vụ việc, hành vi tham nhũng.

Trong quá trình tác nghiệp, đưa tin về những vụ án hậu quả tham nhũng lớn, liên quan đến các nhóm lợi ích và nhân vật có quyền lực, các cơ quan báo chí phải chịu nhiều sức ép và rủi ro. Vì thế, rất cần sự quan tâm và giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể để báo chó có thể làm tốt vai trò trong công tác phòng chống tham nhũng hiện nay.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *