Monthly Archive:: January 2018

Bộ lưu điện là gì

Bộ lưu điện là gì

Một nguồn cung cấp điện liên tục, cũng là nguồn điện liên tục, UPS hoặc dự phòng pin / bánh đà , là một thiết bị điện cung cấp điện khẩn cấp cho một tải …