Monthly Archive:: August 2017

Trị bệnh vàng da cho trẻ

Nếu nồng độ bilirubin không vượt quá giới hạn nhất định và nếu đó là vàng da bình thường, thì thường không cần điều trị. Trong trẻ em có nguy cơ biến chứng rất khó …